Referat fra bestyrelsesmøde 19. feb 2019

Referat fra bestyrelsesmøde 15 jan. 2019

Referat fra bestyrelsesmøde 20.nov 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 9.okt 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 5.sep 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 1.aug 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 4.jul 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 13.jun 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 3.maj 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 1.mar 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 18.jan 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 14.nov 2017

Referat fra bestyrelsesmøde 5.okt. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Referat af bestyrelsesmøde i Djævlekløften d. 19/2 2019

 

Deltagere: Søs Skøtt, Jens Nielsen, Hanne Lind, Rikke Pedersen og
Hans Peder Thaysen
Suppleant: Anne Tackmann
Suppleant Mette Samuelsen var fraværende.

1. Godkendelse af referat fra d. 15/1 2019
Referat er godkendt og underskrevet

2. Formanden informerer
Formanden informerer om en telefonisk samtale, hun havde dagen forinden bestyrelsesmødet, hvor nogle medlemmer overfuser hende
verbalt. Det var bestemt ikke rart og for at undgå lignede telefonsamtaler, kan formanden eller bestyrelsen kontaktes på
djaevlekloften@gmail.com hvis medlemmerne er utilfredse eller ønsker at lave noget for haveforeningen. Lignede episoder skal
stoppes, da de er uværdige og grænseoverskridende, når det bliver så personligt.

3. Igangværende projekter.
A. Toiletbygning
Formanden har taget kontakt til kloakmesteren, for at høre hvornår han går i gang projektet. Kloakmesteren gør Haveforeningen
opmærksom på at der ikke forlægger nogen godkendelse/dokument fra Kolding Kommune på nuværende tidspunkt, hvilket formanden er
udenforstående over. Formanden tager igen kontakt til Kolding Kommune, nu med STORE bogstaver.

B. Kræmmer/loppemarked
Formanden har kontaktet Svanesøen og Finmarken. Der vil blive
holdt et møde, hvor de involverende partnere vil arrangere dette.

4. Økonomi
Årsregnskab er gennemgået og godkendt

 

Planlægning af generalforsamling:
1. Hele bestyrelsen møder tidligt for at gøre klar.

2. Efter generalforsamlingen/ekstra ordinær er der 2 stk. smørrebrød, kaffe/the, 1 sodavand eller 1 øl til hver
3. Forslag der ønsker tages op til generalforsamlingen, kan stadig sendes til Formanden, sjms@hotmail.dk, inden den 15. marts 2019.
4. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling iforlængelse af den ordinære generalforsamling, så
vedtægtsændringerne kan stemmes om.
5. Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendigt p.g.a.smørrebrød og senest den 19. marts 2019 til Hanne på lindhanne49@gmail.com
eller 20669046

 

5. Evt.
Rengøring af toiletbygning
A. Toiletbygningen skal gøres ren ca. 60 gange årligt, hvilket
svarer til at den gøres ren hver 3-5 dag i sæsonen. Vi er kommet
frem til 4 forskellige modeller der kan løse det problem:
1. Vi får rengøring udefra
2. Rengøringen går på skift imellem alle medlemmer.
3. Nogle få medlemmer får opgaven, og ”slipper” for fællesarbejdsdag
4. En enkelt, eller 2 medlemmer får opgaven og undgår kontingent
B. Vi har diskuteret kulturen i bestyrelsen

Referant  Hans Peder Thaysen

Til toppen


Referat fra bestyrelsesmøde i Djævlekløften d. 15.januar 2019


Deltagere: Søs Skøtt, Rikke Pedersen, Hanne Lind, Jens Nielsen og Hans Peder Thaysen.
Suppleant: Mette Samuelsen


1. Godkendelse af referat fra d. 20.11.2018
Referatet er godkendt og underskrevet.


2. Formanden informerer
Vi har sagt velkommen til nye lejere i have nr.1. Lisbeth og
Poul Madsen.


3. Igangværende projekter
A. Toiletbygning
Søs, Mette og Hanne har været på Kommunen til møde vedr. regning på omkring 12.000 kr. Regningen stammer fra
landmåleren. Det har vist sig, at vi ikke havde behov for at udmatrikulerer jorden, da vi ligger i landzone. Vi er i gang
med at finde ud af, hvem der har ansvaret for bestilling af landmåleren. Kommunen, Blue Kolding eller Haveforeningen?
B. Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer er sendt til kommunen til godkendelse, før fremlæggelse på generalforsamlingen.
C. Kræmmer/loppemarked med Finmarken og Svanesøen.
Søs har taget kontakt til både Finmarken og Svanesøen omkring fælles loppemarked. De er positivt indstillet over for
initiativet. Amfiscenen vil blive kontaktet omkring brug af p-pladser. Søs havde brug for, at der var nogen, der kunne
varetage opgaven med at planlægge sammen med de andre Haveforeninger. Men ingen meldte sig til opgaven.
Søs går videre med projektet.


4. Økonomi
A. Årsregnskab 2018
Gennemgået og taget til efterretning.
Årsregnskabet udleveret d. 10.1.2019 til revidering og godkendelse ved de 2 revisorer.(Ole Hansen + Allan Samuelsen)
B. Budget
Gennemgået og godkendt

5. Generalforsamling
Der holdes ”Åben have” d. 9.-10. februar kl. 10-14 i have nr. 21 el. 56 (Hanne eller Søs), hvor der udleveres indkaldelse
m.m. til generalforsamling samt havelejen for 2019. I år er der mange bilag med indkaldelsen, så for at spare
porto har vi valgt at gøre det på denne måde. Samtidig kan vi få en snak med lejerne. Hanne undersøger om denne form for
udlevering er korrekt.(Det er den)


6. Evt.
Mette har gennemgået forslag til infohæfte. Infohæfte til alle Lejere begynder nu at tage form.


Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 19. Feb.2019 på Konsul Graus gade 11 kl. 18.30.

Referant  Hans Peder Thaysen

Til toppen


Referat af bestyrelsesmøde i Djævlekløften d. 20. nov. 2018


Deltagere: Søs Skøtt, Rikke Pedersen, Jens Nielsen, Hanne
Lind, og Hans Peder Thaysen.
Suppleanter: Mette Samuelsen og Anne Tackmann.


1. Godkendelse af referat fra d. 9. okt. 2018
Referat er godkendt.


2. Formanden informerer
A. Vandet er blevet lukket. Måleren viste 03056,983 d.11.nov. 2018
B. Der er indkøbt vimpel, som vil være hejst hele vinteren.


3. Igangværende projekter
Toilet:
Regningen fra Landmåleren, 11687,50 kr. Er blevet betalt. Kloakmesteren, Blue Kolding og de folk, der skal lave gravearbejdet, er i gang med at tilrettelægge det videre forløb.


4. Økonomi
Regnskabet er fremlagt og godkendt.


5. Vedtægtsændringer
Vi er i gang med at udfærdige de vedtægter, der skal ændres, så de er klar til afstemning ved vores
generalforsamling i marts 2019.


6. Evt.
A. Vi undersøger mulighederne for at halvere et par haver, til studenter- og seniorhaver.
B. Vi overvejer om vi kan udleje en have til en skole eller en børnehave.
C. Vi overvejer at lave et stort loppemarked til sommer. De andre kolonihaveforeninger i vores område kontaktes om det har interesse
D. Forskellige arrangementer er i støbeskeen til næste år. Har du/I en ide, så kontakt bestyrelsen.
E. Det er KUN bestyrelsen, der åbner og lukker for vandet i Haveforeningen.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 9 marts 2019 kl. 11.00, da vi afholder den årlige generalforsamling på MIDTGAARDEN, Rød Sal.

Næste bestyrelsesmøde den 15/1-2019 kl. 18.30 Konsul Graus Gade 11.

PBV
Hans Peder Thaysen

Til toppen

 


Referat af bestyrelsesmøde i Haveforeningen Djævlekløften d. 9/10-2018


Deltagere: Søs Skøtt, Rikke Pedersen, Jens Nielsen, Hanne Lind, HP Thaysen og suppleant Anne Tackmann


1. Havevandring.
Nogle mangler at få klippet hæk. Hækken må max være 15 cm fra stammen, af hensyn til Brandvæsnet.


2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 5. sep.
Referat er godkendt.


3. Formanden informerer.
A. Brandforsikring
Der er kun omkring 20 medlemmer der har fremvist betalt brandforsikring. Alle der ikke har fremvist betalt brandforsikring, får en skrivelse.
B. Fælles arbejdsdag
Vi fik ryddet op bag pergolaen og i have 28. Have 28 tog længere tid end forventet, men flere blev og hjalp helt til kl.17.00. Rigtig stærkt!
C. Nye medlemmer
Vi har fået to nye lejere i have 24 og have 58.


4. Opfølgning af påmindelser
Ingen påmindelser


5. Igangværende projekter
A. Toiletbygning
Projektet er blevet forsinket p.g.a. kommunen. Søs kontakter kommunen for det videre forløb
Der er kommet ny kontaktperson i kommunen da Katja Krauthammer Hartvig er stoppet. Den nye
kontaktperson hedder Morten Rasmussen.
B. Bestyrelsesmail
Bestyrelsen kan kontaktes på djaevlekloften@gmail.com Snart vil det også være muligt at kontakte bestyrelsen via en kontaktform på hjemmesiden.


6. Økonomi
Regnskabet for september fremlagt og gennemgået. Godkendt


7. Ændringer af vedtægter
Bestyrelsen arbejder på vedtægtsændringer til generalforsamlingen. Forslag modtages gerne fra
haveforeningens medlemmer.


8. Evt.
Intet under eventuelt.


Næste Bestyrelsesmøde vil blive afholdt Konsul Graus Gade 11 d. 20. nov. kl 18.30
 

Pbv
HP Thaysen

Til toppen


Referat af bestyrelsesmøde i Haveforeningen Djævlekløften den 5/9-2018.


Deltagere: Hanne Lind, Rikke Pedersen og Søs Skøtt.
Fraværende: Jens Nielsen og Hans Peder Thaysen.

1. Havevandring.
Det var den sidste havevandring for 2018. Haverne i Haveforeningen Djævlekløften er overordnet rigtig pæne. Der har ikke været meget brug for at tage kontakt til lejerne i 2018. Dejligt at se, at alle bruger meget energi på at holde haverne flotte.


2. Godkendelse af referat fra den 1/8-2018.
Referatet godkendt.


3. Formanden informerer.
A. Vi har i Haveforeningen modtaget 5000 kr. til vores toiletprojekt af Jubilæumsfonden af 12.08.1973.
B. Vi har brugt sommeren til at finde vores pladser i en bestyrelse, og er nu klar til at udvide med suppleanter til møderne. Fremadrettet vil vores bestyrelsesmøder foregå i lokalerne Konsul Graus Gade 11, Kolding.
C. Vi påpeger at når et bestyrelsesmedlem underskriver et brev med PBV ( på bestyrelsens vegne ), eller sin titel, skal man være obs. på at det er en enig bestyrelse der står bag disse breve.
D. Ved mere alvorlige situationer, eks. en opsigelse, vil der fremadrettet være underskrift fra HELE
bestyrelsen.


4. Opfølgning på påmindelser.
Bestyrelsen har opsagt en have lejere siden sidst.


5. Igangværende projekter.
A. Toiletbygningen.
Landmåleren har haft nogle vanskeligheder vedr. nogle gamle matrikelnumre. Han forventer at gå i gang med målingen snarest.
Der er søgt godkendelse af op føring at vores nye toilethus, og den er forhånds godkendt fra By- og
Udviklingsforvaltningen.
B. Bestyrelsesmail.
Vi har haft nogle udfordringer med at få en ny bestyrelsesmail op at køre. Vi har prøvet forskellige
muligheder, og prøver nu en alm. gmail. Den nye mail som vi fremadrettet kan kontaktes på er:
Djaevlekloften@gmail.com.


6. Økonomi.
Regnskab for august måned blev fremlagt og gennemgået. Betalingerne til toiletprojektet begynder at komme ind på kontoen.

7. Svar på mails.
Da vi sidder i en bestyrelse, og det er vigtigt, at vi alle ved hvad der foregår, vil formanden have at man som et minimum skriver et ok, eller hvilket som helst tegn, til de ting, der bliver sendt ud.
Man har som bestyrelsesmedlem pligt til, dagligt, at kontrollere om der er mails, der skal godkendes.


8. Evt.
A. Vi vil i bestyrelsen gerne afskaffe ordet ”godkendelse”, da vi ser ordet meget negativt. Måske det fremover skal hedde ”info møde”, hvor vi informerer om hvad det vil sige at have en kolonihave. Hvad vi forventer af en ny kolonist, osv.
Vi skal have lavet en skabelon for, hvad det er vi skal huske ved det første ”informations møde” med en ny lejere.

B. Rikke vil gerne alle blive informeret om nye (mulige) havelejer/kolonister og at vi alle vil/kan få mulighed for at deltage ved et infomøde (det gamle godkendelse) så det ikke er de samme der “godkender” hver gang... og evt. at der kan blive “godkendelse” de dage vi har bestyrelsesmøder.
C. Rikke har et ønske om et skab ved ”pergolaen”, hvor vi ved hvert arrangement kan tage et gruppebillede, skrive anledning, måned og årstal.
Der skal undersøges hvem, der har ansvar for vores store træer.

Næste bestyrelsesmøde afholdes Konsul Graus Gade 11, den 9/10-2018 kl. 18.30.

PBV
Søs Skøtt

Til toppen


Referat af bestyrelsesmøde d. 1/8 2018.

Deltagere: Jens Nielsen, Hanne Lind, Søs Skøtt, Rikke Pedersen og HP Thaysen.


1. Havevandring.
Generelt ser det fint ud, når man går rundt i djævlekløften, men nogle få lejere vil modtage en mail om misligholdelse af lejekontrakten.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 4/7-2018
Referatet blev godkendt.

3. Formanden informerer.
A. Vi har fået indhentet årsregnskabet fra 2016. Det var det sidste regnskab der manglede for at bestyrelsen kan få tegnet en forsikring.

B. Søs har taget kontakt til From Grafisk AS vedr. vores logo flag. Deligger ikke inde med den fil, hvorpå flaget i sin tid er lavet fra. Den er fra 2012, så måske ikke så underligt, at den ikke er gemt?
Derfor vil omkostningerne være meget høje. Vi har i bestyrelsen talt om, at vi måske skal have lavet et nyt logo, så vores logoer er ens på flag, hjemmeside og brev design.


4. Opfølgning på påmindelser.
Have 49 er godkendt.
Have 28 frist overskredet.
Have 35 Der er fremskridt.


5. Igangværende projekter.
A. Toiletbygning.
B. Vi afventer svar fra kommunen ang. matrikel størrelse.
C. Generalforsamling.

D. Bestyrelsen foreslår Svend Åge som dirigent.
E. Opgavefordeling:
Jens og HP - alt til bespisning - gasgrill
Hanne - øl+vand, bordopstilling samt byttepenge
Søs - gennemføre generalforsamlingen (isspand)
F. Bestyrelses Mail.
G. Mail er blevet oprettet. Der kan nu skrives til bestyrelsen
på email: info@djævlekløften.dk

6. Økonomi.
Regnskab for juli måned fremlagt og gennemgået. Godkendt
Forslag til regning og opdelt betalingsordning til
kloakering/toiletbygning fremlagt. Godkendt.

7.Evt.
Bord/bænkesæt skal samles,så er der nogen, der kan hjælpe?? Boltene til sættet er hos Jens have nr. 11.
Bestyrelsen skal have en kopi af alle brandforsikringer inden d. 1/10.

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 5 september.

Pbv.
HP Thaysen
sekretær

Tilbage til toppen


Referat af bestyrelsesmøde d. 4/7-2018

Deltagere: Jens Nielsen, Rikke Pedersen, Hanne Lind, Hans Peder Thaysen, Søs Skøtt

1. Havevandring.
Det er en fryd for øjet, at se de mange fine haver i Djævlekløften. Men desværre kan flere have lejere kan se frem til en lille mail omkring misveligeholdelse af lejekontrakten.


2. Godkendelse af referat fra den 13/6-18.
Referatet godkendt.


3. Formanden informerer.
Vi venter stadig på pengene til vores bord-bænkesæt fra Bydelspuljen. (Da vi ikke havde en
NemKonto, er pengene sendt retur til Kolding Kommune. NemKontoen er blevet aktiveret i
banken.)
Vi har i bestyrelsen modtaget et brev fra en have lejere i foreningen. Vi har set os nødsaget til at
tage kontakt til juristen i Kolding Kommune for at kunne svare pågældende.
Vores tegning af Djævlekløftens Flag, er fundet og bestillingen er på trapperne.
”Tilføjelse til sidste referat. Det var firmaet som i sin tid havde trygt flaget vi intet har hørt fra, og
ikke Ole have nr. 25.”


4. Opfølgning på påmindelser.
Vi har siden sidste havevandring uddelt 5 bøder for vanding på forkerte tidspunkter i forhold til
lejernes husnumre. Husk at være obs. på dato og klokkeslæt, da det jo koster 100 kr. i bøde.
5 have lejere har fået en ”lille” mail ang. mangler i deres haver. Nogle pga. manglende hus nr.,
andre pga. misveligeholdelse af haverne. 2 har vendt tilbage, og lovet at få skik på haverne, resten
har ikke svaret. Fremadrettet vil vi i bestyrelsen sende påtaler til de uheldige lejere, enten pr mail,
eller pr brev. Disse lejeres have nr. vil herefter blive ført til referatet, samt årsagen til påtalen.


5. Igangværende projekter.

Toiletbygningen.
Vi afventer landmåleren inden vi kan komme videre.


Generalforsamling.
Indkaldelsen til den ekstra ordinær generalforsamling sendes ud snarest.
Hanne sender ud pr. mail.
Søs sender ud til dem, der ønsker brev.
Søs henter øl+vand.
HP indkøber pølser mv.
Jens sørger for kul til grillen.
Hanne sørger for opdækning.
Rikke holder ferie.

C. Bestyrelsesmail.
Vi i bestyrelsen vil fremadrettet have en mail, hvor alle bestyrelsesmedlemmerne forpligter sig
til at se om der er ny post. HP tager kontakt til EDB LEE


6. Økonomi.
Der blev fremlagt et overskueligt månedsregnskab, hvor bevægelserne af kontoerne står måned for
måned.


7. Evt.
Vi ønsker i bestyrelsen en forsikring. Men vi mangler regnskabet fra 2016. Esad er blevet kontaktet
flere gange af Søs, men svarer ikke på hendes henvendelse. Søs prøver endnu engang at få fat i
Esad!! For at få sent et tilbud på forsikringerne kræver det at forsikringsselskabet har regnskaberne
fra 2015 – 2016 – 2017.
Hus numrene skal være min 8 cm høje, en info til dem, der mangler.
Containeren vil være åben fredag kl. 10-16, lørdag 12-16 og søndag vil der være muligt at hente
nøglen i en af bestyrelsesmedlemmernes haver.
Infofolderen: Rikke havde enkelte rettelser, men ellers er projektet ikke kommet videre.
Rikke efterlyser et Sønderjysk Kaffebord arrangement, med en fast weekend om året.
Det står alle frit for at arrangere fælles arrangementer. Har man brug for at få en seddel i
infoskabet, kontakt da Søs på mail; sjms@hotmail.dk, så sørger hun for at printe ud, og få det i
skabet.
Vi er i bestyrelsen ved at være i mål mht. Nets. Dog mangler Søs dog stadig at kunne logge på E-
Boks. Der arbejdes stadig på at løse dette.

Pbv.
Søs Skøtt

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 1/8-2018, hos enten Rikke eller HP.

Tilbage til toppen


Referat fra bestyrelsesmøde d. 13/6 2018

Deltagere: Søs Skøtt, Hanne Lind, Jens Nielsen, Rikke Pedersen og Hans Peder Thaysen.


1.Havevandring
Der bliver sendt mail til de haver, der skal være opmærksomme på eks. ukrudt, oprydning osv. Fremadrettet vil bestyrelsen udsende dissideret påtaler. Man skal være obs. På, at fremadrettet vil der blive ført til referat, hvem der har fået en påmindelse, og hvad påmindelsen er givet for.


2.Formanden informerer
A. Til vores fælles arbejdsdag den 26/5-2018, var vi 45 haver repræsenteret. 52 mennesker havde valgt at møde op, og deltage i de arbejdsopgaver bestyrelsen havde fundet i Haveforeningen. Alle opgaver blev fuldført, dog manglede der noget affald, der skulle på forbrændingen. Vores efterfølgende havemøde ang. toiletbygningen, blev godt modtaget. Bestyrelsen ser frem til
næste arbejdsdag den sidste lørdag i september.                                                                             
B. Vi deltager med 3 bestyrelsesmedlemmer til Netværksmøde, der afholdes på Kommunen. Netværksmøde, er et møde, hvor alle Haveforeninger i Kolding Kommune mødes.                                                                                                                      

C.Vores overdækket terrasse på parkeringspladsen er blevet godkendt af teknisk Forvaltning. Vi kan nu gå i gang med at bygge sidder på.
D. Vi har fået bevilget 3500,- fra Bydelspuljen til bord/bænkesæt.                                                      E. Der er blevet uddelt to bøder for vanding.
F. Vi har fået ansøgning fra have nr. 20 om nyt byggeri. Bestyrelsen har godkendt byggeriet.

3.Godkendelse af referat
Referatet fra den 3/5-2018 er godkendt.


4.Opfølgning af påmindelser
Ingen opfølgning, da vi endnu ikke har uddelt påmindelser.


5.Igangværende projekter
A. Toiletbygning:
Landmåleren er bestilt, han har modtaget tegninger mv. Vi venter på at han kontakter os.
B. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling d. 11/8 kl. 11, ved vores overdækket terrasse. Indkaldelsen kommer hurtigst mulig, men reserverer allerede datoen!!!!
C. Lejeren fra have nr. 40 er fraflyttet Haveforeningen. Huset vil blive vurderet og gjort klar til salg.
D. Der er ikke kommet nogen henvendelser i forbindelse med sommerfest. Bestyrelsen opfordrer folk til at tage noget initiativ til flere sociale arrangementer.

6.Økonomi
Regnskabet blev gennemgået.

7.Evt
A. Vi efterlyser Djævlekløftens flag. Ole have nr. 25 fik opgaven, men vi har intet hørt. Rie have nr. 16 kontaktes, af Rikke, for skitse (da hun er designeren af flaget).
B. Vi overvejer at få et nyt logo på hjemmesiden. Har man en ide i stedet for ”Huset”, så kom til bestyrelsen.
C. Facebookgruppen ”Djævlekløften” vil fremover blive en lukket gruppe, kun for folk med have i Haveforeningen.
D. Referater efterlyses fra gamle generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

PBV. HP.
Vi ønsker vores lejere en rigtig god sommer.

Næste bestyrelsesmøde den 4/7-2018

Tilbage til toppen


Referat fra bestyrelsesmøde den 03/05 2018


Deltagere: Søs Skøtt, Hanne Lind, Jens Nielsen, Rikke Pedersen, Hans Peder Thaysen.
Suppleanter: Mette Samuelsen, Anne Tackmann


1.Havevandring
Den nye bestyrelse vil i første omgang prøve med dialog og kommunikation mellem lejeren og bestyrelsen, hvor man finder en løsning på problemet. Bliver aftalen ikke overholdt, vil det næste
være en påmindelse, enten pr e-mail eller pr brev, og den føres til synlig referat.
Denne ændring tror vi på, vil fremme et godt samarbejde, en pæn og respektabel haveforening samt respekt for bestyrelsens arbejde. Vær opmærksom på at der er mange mælkebøtter, skvalderkål og andet i både hæk og have. Det vil, fremover, blive påmindet, hvis ikke dialog har virket.


2.Formand informerer
Formanden er blevet kontaktet af Kolding Kommune vedr. oprydning af Fredskoven. Dette betyder at den enkelte kolonihave ejer, SKAL rydde skoven for affald/haveaffald.
Samtidig er formanden blevet kontaktet af renovationsafdelingen, at der IKKE må holde biler på Chr. 4 vej hver onsdag mellem kl. 07.00-17.00, da renovationsbilen ikke kan komme forbi på den
smalle vej, for at komme til de nederste boliger på Chr. d 4`vej. Vi henviser til p-plads ved pergola.
Netværksmøde for haveforeninger torsdag d.14/6 fra kl. 16 - 18. 3 fra bestyrelsen deltager.


3.Igangværende projekter
A.Toiletbygning
I forlængelse af arbejdsdagen, vil der blive afholdt et infomøde.
B. Have 40
Lejer er indgivet til fogedretten. Vi venter stadig på svar.

C. Infofoldere
Der kommer et lille oplæg på arbejdsdagen. Vi regner med at der er
nogen som vil hjælpe til.

D. Brandforsikringer
Bestyrelsen skal have en kopi af alle lejers brandforsikring
senest d. 01/10 2018. Brandforsikring er lovpligtig og hvis man
ikke er brandforsikret kan man blive opsagt. Kan sendes på e-
mail: djaevle.for@gmail.com

E. Hjemmesiden
Der vil komme tilføjelser til hjemmesiden.
! Husk at tjekke hjemmeside med jævne mellemrum!

F. Opdateret medlemsliste
Medlemslisten er opdateret. HUSK at melde flytning.

G. Jubilæum
Hvert år ved første arbejdsdag fejres jubilarer.
Man har jubilæum når man:
Har du haft have i 20 år
Har du haft have i 25 år
Har du haft have i 30 år
Har du haft have i 40 år
Har du haft have i 50 år

H. Arbejdsdag
Have 47: Slå græs, klippes hæk o.s.v
Pergolaen: Renses tag, dårlige møbler skal på losseplads. vi beholder grill, teltkasse og gode stole.
Stien bagerst: Ukrudt fjernes, hegn males og stien ordnes
Christian d. 4 vej: Rabatten skal trimmes. Infotavle skal flyttes fra pergola til djævlekløften vej 1
Hyggedelen: Bage kage, brygge kaffe. Dække bord.
Djævlekløftens historie: Djævlekløftens historie, måske er der et par stykker, der har lyst til at kontakte evt. lokal historisk arkiv og finde ud af, hvor navnet stammer fra. Hvornår er
Haveforeningen startet, er der nogen nulevende man kan spørge osv.
Vej 1 og vej 2: Huller skal fyldes. Skærver skal skaffes.

I. Ny bestyrelses e-mail adresse
Alle i bestyrelsen og får tilknyttet en e-mail adresse.

J. Instagram/facebook
Rikke opretter instagram profil.

K. Sommerfest
Kontakt Rikke(have 13). Rikke sonderer terrænet om der erinteresse for en sommerfest.


4. Økonomi
Bestyrelsen har nu fået adgang til banken. Alt er bogført frem til 1/5 2018. Kassereren fremlagde forslag til fremlæggelse af regnskab til kommende bestyrelsesmøder.


5. Evt.
Intet

Referent
Hans Peder Thaysen

Tilbage til toppen


Referat fra bestyrelsesmødet den 01/03 2018.

Deltagere: Jens Nielsen, Johannes Pedersen, Rikke Pedersen og Søs Skøtt
Fraværende uden afbud: Esad Dzajic

1. Godkendelse af referat.
Referat fra den 18/1-2018 godkendt.


2. Nyt fra formanden.
Haveforeningen har modtaget en ny arealkontrakt fra Kolding Kommune, da vi i
Haveforeningen har fået Have nr. 47 nedlagt pga. høj vandstand i haven. Kontrakten er underskrevet, og vil blive afleveret.
Johannes har kontaktet Alm. Brand vedr. en kollektiv brandforsikring. Dette er meget vigtigt, og har stor prioritet, da det er lovpligtigt at have denne forsikring. Bestyrelsen afventer priser, og fremadrettet vil de haver, der IKKE har en forsikring, vil blive pålagt at være med i den kollektive brandforsikring. De lejere, der HAR tegnet en privat brandforsikring, vil have mulighed for at koble sig på den kollektive brandforsikring fremover. Der kunne jo være en besparelse på dette.


3. Opfølgning af havevandring.
Ingen påmindelser, da havesæsonen ikke er startet endnu.


4. Toiletbygning.
Der er nu kommet i gang med forarbejdet mht. toiletbygningen. Kloarkgruppen, har haft
håndværkere ude for at give et tilbud på gravearbejdet i forbindelse med tilslutningerne.
Have nr. 47, er lidt ude af spil pga. den høje vandstand, der er i haven. Det vil være
problematisk at grave en tank ned i det bløde jord, da vi ikke kan sikre os at tanken vil blive
i jorden pga. den høje vandstand.
Bestyrelsen anbefaler at toiletbygningen kommer til at være nede på
parkeringspladsen/vendepladsen, i forlængelse af den eksisterende pavillon. Søs tager
kontakt til Kolding Kommunen om pavillonen er lovlig, og om der er mulighed for at sætte
brædder på, så den lukkes lidt af.
Kloarkgruppen efterlyser en primus motor for etablering af huset, samt at alle hjælper til,
når vi kommer til fasen af selve opførelsen af projektet.
Mht. hvad det kommer til at koste for den enkelte have lejere, kommer senere, når de
egentlige udgifter ligger klar.

Vedtægtsændringer.

Der vil til generalforsamlingen være flere forslag mht. rettelser og tilføjelser af vores
vedtægter.
Flere punkter er sendt til formanden.
Misvedligeholdelse af lejekontrakt.
Vi har i haveforeningen en lejere, der har misvedligeholdt sin lejekontrakt over flere år, bla.
manglede betaling af havelejen. Bestyrelsen har flere gange haft kontakt til kommunen,
men de kan ikke hjælpe haveforeningen. Derfor har en enig bestyrelse vedtaget, at vi er
nødt til at tage kontakt til fogedretten, for at få hjælp.
Der vil blive udarbejdet en skrivelse, som Kolding Kommune kan læse igennem, og
godkende, inden den bliver sendt videre til rette instans.


5. Økonomi.
Punktet udgår, da kassereren ikke dukkede op til vores bestyrelsesmøde. Der foreligger IKKE et revideret regnskab for 2017, da kassereren ikke har afleveret et
færdigt regnskab. om det når at blive færdigt til generalforsamlingen er uvist.


6. Generalforsamlingen 2018.
Bestyrelsen møder kl. 12.00., og ordner de sidste ting.
Johannes sørger for en opdateret list vedr. betaling af haveleje 2018, da det kun er
betalende lejere, der kan deltage til generalforsamlingen.


7. Evt.
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på fejl i arbejdsdagen i maj. Ifølge
vedtægterne/reglerne for Haveforeningen Djævlekløften står der at arbejdsdagene er
planlagt til den sidst weekend i maj, samt sidste weekend i september.
Så arbejdsdagen i maj 2018 bliver den 26/5-2018 kl. 10 – 12. Dette bliver selvfølgelig rettet
på hjemmesiden.
Jens laver en opdateret liste, på dem der endnu IKKE har en lovpligtig brandforsikring, og
bestyrelsen følger derefter op på problemet.
Fremadrettet skal der IKKE stå navne på girokortene fra banken. Det er selvfølgelig
beklageligt at en tidligere kassere, bestilte 300 girokort i hans navn. Selv om bestyrelsen
prøvede at skæmme navnet med en labels, er det ikke godt nok.


8. Punkter til næste møde.
Pga. generalforsamling, og skift af bestyrelsen, er der ingen punkter.

9. Havevandring.
Ingen havevandring da sæsonen ikke er startet.

Tilbage til toppen


Referat fra Bestyrelsesmøde den 18/01 2018

Deltagere: Jens Nielsen, Johannes Pedersen, Rikke Pedersen og Søs Skøtt.
Fraværende uden afbud Esad Dzajic.

1. Godkendelse af referat fra den 14/11-2017.
Referatet godkendt.

2. Opfølgning på påmindelser.
Ingen påmindelser, da havesæsonen ikke er startet i år.

3. Igangværende projekter.
A. Toiletbygningen.
Mette, Brian samt Søs, har været til møde på Kolding Kommune den 18/12-2017, hvor Katja
Krauthammer, samt Timm Jæger fra Kommunen deltog. Vi drøftede igen mulighederne for at
komme på det offentlige kloaknet. Men venter stadig på svar fra Blue Kolding. Vi håber der
foreligger et svar inden generalforsamlingen til marts. Kloarkgruppen kan IKKE komme videre
med deres projekt, før svar fra Kolding Kommune samt Blue Kolding foreligger.
B. Vedtægts ændringer.
Vi skal have rettet paragraf 6 + 10. Da disse 2 paragraffer modsiger hinanden. Der vil fremover
kun være 1 suppleant til bestyrelsen på valg hvert år.
Paragraf 10 skal revideres, der skal stå hvilke år formanden og hvilket år kassereren er på valg.
Eks. Formanden er på valg i lige år, og kassereren de ulige år.
Vedtægts ændringerne vil blive sent til forslag til generalforsamlingen i marts.

4. Økonomi.
Esad Dzajic var fraværende, så punktet udgik.

Johannes har modtaget en regning fra Kolding Kommune, og han tager kontakt til Esad så den
betales straks.
Regnskabet skal afleveres til revision 1/2-2018 – 20/2-2018.
Vores girokort med leje for 2018 sendes ud i uge 5, hvor senest betaling skal ske SENEST den
2/3-2018.

5. Generalforsamlingen.
To datoer er i spil, enten den 11/3-2018 eller den 18/3-2018. Jens tager kontakt til Kirkesalen i
Brændkjærkirken, og vender tilbage.
Søs sørger for wienerbrød.
Indkaldelsen bliver sendt ud snarest, når vi kender datoen for Kirkesalen.
Indtil nu har det ikke været muligt at få ægtefællens navn på vores lejekontrakter, men en enig
bestyrelse har åbnet op for den mulighed.

6. Punkter til næste møde.
Klargøring til Generalforsamlingen.

7. Evt.
Johannes Pedersen tager kontakt til Alm. Brand med henblik på en Kollektiv Brandforsikring.
Der er stadig mange have lejere, der mangler denne forsikring. Der kan hurtigt ske noget ved
en evt. brand, så denne forsikring er et must, og samtidig lovpligtig. Vi håber at vi kan have et
tilbud snarest, og beløbet vil blive lagt på havelejen for de berørte lejere.
En forespørgsels fra en lejere i Djævlekløften: Hvorvidt man må lave en parkeringsplads i sin
have?
Det må man gerne, men bestyrelsen anbefaler lige at man kontakter et medlem, og fortæller
hvad, og hvordan man har tænkt at lave parkeringspladsen.
Bestyrelsen vil gerne at man får opdateret mail adresserne fra alle lejerne i Djævlekløften.
Der er rigtig mange have lejere, der IKKE har en mail adresse på deres kontrakter. Der vil blive
en  mulighed for at opdatere listen ved generalforsamlingen i marts.
Næste møde den 1/3-2018 kl. 18.30 hos Jens Nielsen, Baldersvej 98.

Pbv. Sekretær Søs Skøtt, have nr. 56

Tilbage til toppen


Referat fra Bestyrelsesmøde den 14/11 2017
 

Deltagere: Jens Nielsen, Rikke Pedersen, Esad Dzajic, Søs Skøtt.
Afbud fra Johannes Pedersen.

1. Godkendelse af referat.
Referat fra 5 oktober godkendt.

2. Opfølgning på påmindelser.
Ingen påmindelser, da havesæsonen er slut for i år.

3. Igangværende projekter.
A. Toiletbygning, status.
Venter på svar fra Blue Kolding ang. mulighed for at blive koblet på det offentlige net, eller om vi
er nødt til at nedgrave en septiktank.
Der arbejdes ud fra 2 modeller, et i have nr. 47, og et ved vores pavillon.
Der arbejdes også på forskellige muligheder ang. byggeriet. Skal vi selv hjælpe med at bygge
toiletskuret, og derved sparre nogle penge. Eller skal vi have nogle tømrer, til at bygge det hele for
os?
B. Vedtægts ændringer.
Vores vedtægter skal revideres, da flere punkter modsiger hinanden. Haveforeningen får hjælp af
Svend Aage Schiermer, han var dirigent ved vores ekstra ordinær generalforsamling i september.

4. Økonomi.
A. Splittelse af opsparingspengene.
Skal der fremover være 3 kontoer tilknyttet Haveforeningen. En til opsparing, 1 til depositum,
samt 1 til den daglige drift??
Der arbejdes videre på splittelse af pågældende kontoer.

Der skal inden længe gøres klar til at sende kontingent for 2018 ud, samt regnskabet for 2017 skal
færdiggøres.

5. Evt.
Vi har fået en henvendelse fra Finnmarken, vedr. en af Haveforeningens lejer.
Vi har i bestyrelsen taget henvendelsen til efterretning, og tager kontakt til den pågældende lejer.
Vi har modtaget en skrivelse fra Kolding Kommune vedr. IKKE REGISTRERET
skorstene/brændeovne. Kolding Kommune sender snarest en skrivelse ud til de af foreningens
medlemmer, der har en skorsten/brændeovn, for at lovliggøre disse. Søs tager kontakt til Katja
Krauthammer Hartvig, med navnene på de lejer, der har en skorsten på deres hus.
Ydermere tager Søs kontakt til Katja Krauthammer Hartvig ang. have 40.

6. Punkter til næste møde.
Generalforsamlingen

7. Havevandring.
Ingen havevandring, da sæsonen er slut for i år.

8. Evt.
Jens Nelsen har den 13/11-17 lukket for vandet, og samtidig aflæst måleren.
Måleren er aflæst med følgende 021912m3.
Ny årsplan for 2018 er blevet lavet.
Vandet åbnes den 25/3-2018
Flaghejsning og åbning for sæson 2018 den 1/4-2018 kl. 10.00, foreningen er været til en
rundstykke samt en enkelt.
Fælles arbejdsdag den 12/5-2018 kl. 10-12
Fælles arbejdsdag den 29/9-2018 kl. 10-12
Lukning for vandet den 28/10-2018.
Håber at der i løbet af 2018 vil komme flere arrangementer til. Damefrokosten og kaffebordet var
jo en succes, så flere af disse er velkommen.

Har man nogle ideer, så skriv bare til Søs Skøtt, sjms@hotmail.dk, så får jeg det sat på kalenderen.
Der mangler stadig nogle, der vil være med til at lave en informations foldere, har du/I lyst til at
være med til at lave den, send mig en sms på sjms@hotmail.dk, så vi kan komme i gang.

Næste møde afholdes uge 2 eller 3 2018, hos Søs Skøtt Konsul Graus Gade 29.

P.B.V. Søs Skøtt

Tilbage til toppen


Referat fra bestyrelsesmøde den 05/10 2017.

Deltagere: Johannes Pedersen, Jens Nielsen, Rikke Pedersen og Søs Skøtt.
Fraværende Esad Dzajic.

1. Godkendelse af referat.
Referatet fra generalforsamlingen er godkendt.

2. Opfølgning på påmindelser.
Der var ingen påmindelser ved sidste have møde, så intet at følge op på.

3. Igangværende projekter.
”Kloakgruppen” går videre med vores toiletbygningen. De har frie hænder til at indhente tilbud,
oversigter, skal det være septiktank eller off. kloak tilslutning osv. Bestyrelsen aftalte, at når der
foreligger noget konkret, inviteres medlemmer af gruppen til havemøde, hvor materialet
gennemgås.
Der skal gøres opmærksom på, at hverken bestyrelsen eller ”kloakgruppen” har mandat til at sætte
noget i gang. Det er kun generalforsamlingen, der kan tage den beslutning.


Copyright: www.djævlekløften.dk. Alle rettigheder forbeholdes.