Ordinær generalforsamling d. 22-03-2019

Ekstraordinær generalforsamling d. 11-08-2018

Ekstraordinær generalforsamling d. 07-04-2018

Ordinær generalforsamling d. 18-03-2018

Ekstraordinær generalforsamling d. 23-09-2017

Ordinær generalforsamling d. 18-03-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Generalforsamling Haveforeningen Djævlekløften den 23/3-19 på Midtgården.

Formandens beretning.

Det har været et utroligt spændende år for Haveforeningen
Djævlekløften. Et år hvor vi var 4 helt nye bestyrelsesmedlemmer.
Det sidste år har vi budt velkommen til 7 nye medlemmer i vores
Haveforening, positivt at der stadig er mennesker, der ønsker at være en
del af vores fællesskab. I dag har vi 5 haver til salg.
Det har været et år med en del tunge opgaver for hele bestyrelsen.
Jeg startede sæsonen ud med at forberede en fogedsag mod et medlem,
der ikke havde betalt sin haveleje i flere år. Det er ikke fair for de andre
betalende medlemmer, at haveforeningen har gratister. Derfor var det en
vigtig sag for mig, at gå i gang med. Det er ikke nemt at sætte sådan en
stor sag i gang, når man ikke har været i bestyrelsen særlig længe, og ikke
kunne finde dokumenter mv. om hvornår medlemmet havde fået en
opkrævning, hvor ofte medlemmet havde fået opkrævning med gebyr,
eller hvor ofte medlemmet reelt var sagt op? Det var et krævende
arbejde.
Efter ca. 3 måneder, var medlemmet fraflyttet vores forening med hjælp
fra fogedretten.

Første arbejdsdag i maj var der 52 deltagere, 45 haver var repræsenteret.
Om det var fordi taksten, for ikke at deltage i fælles arbejdsdage sidste år
steg til 300 kr., at der var så mange, der mødte op, ja det vil jeg lade være

usagt. Jeg er overbevist om, at alle dem der deltog, deltog fordi de havde
et brændende ønske om at være en del af den samvær, der er guld i en
haveforening.

Efterfølgende afholdte vi et infomøde omkring vores toiletbygning, som vi
skulle i gang med. Mette, have 10, havde lavet nogle utrolig flotte
plancher, der illustrerede meget fint hvordan projektet gerne skal se ud,
når det er helt færdigt. Bestyrelsen informerede omkring økonomi på
projektet, egen betaling osv.
Projektet blev godt modtaget, og bestyrelsen fik mandat til at gå videre
med det.
Prisen for toiletbygningen løb op i 1800 kr.pr. have. ALLE medlemmer har
i dag betalt til toiletprojektet, næsten uden besvær. Det viser at vi i
Djævlekløften har en god korpsånd.
Sådan et projekt, er IKKE bare noget man går i gang med. Det har vist sig,
at der er utrolig meget bureaukrati i sådan nogle sager.
Forhåndsgodkendelse på toiletbygningen, forligger fra teknisk forvaltning,
da vi på et tidligere tidspunkt søgte om godkendelse af pergolaen. Så vi
kunne gå videre med at få i en landmåler, der kunne udmatrikulere et
areal til bygningen.
Vi får hjælp af Kolding Kommune til dette, og det har taget omkring 3
måneder inden landmåleren var klar med målinger osv. Den hjælp
Kolding Kommune har givet Haveforeningen i denne sag, har vist sig at
være misvisende og fejlinformerende, da vores jord ligger i landzone, har
det overhovedet IKKE været nødvendigt at udmatrikulere det stykke. I
landzone betaler man kun for det bebyggede areal. Derfor er en del af
bestyrelsen, i gang med at se, om der er en mulighed for at få de ca.
12.000 kr. vi har betalt for landmåleren retur.

Det har vist sig, at vi gang på gang løber panden mod muren. Lige som vi
troede at nu kunne vi gå i gang, bliver jeg gjort opmærksom på, at Kolding
Kommune ikke har sendt godkendelsen videre til Blue Kolding. Jeg er
fuldstændig uforstående omkring dette, da der har været holdt møder
hvor både Kolding Kommune samt Blue Kolding har været repræsenteret.
Lovliggørelsen på hele projektet er på plads! Der mangler ”kun” et
dokument, som Kolding Kommune skal sende til Blue Kolding. Men dette
lille dokument, kan skabe rigtig meget bøvl for sådan en lille forening,
som vi jo er.
Pr. dags dato, har jeg endelig fået kontakt til Blue Kolding, og ham der er
ansvarlig for vores tilkobling. Alle godkendelser er klar, og de er nu i
dialog med Materialegården, da det er den vej vores stikledning kommer
fra. Blue Kolding vil forsikre os at de er i gang med gravearbejdet inden
for 4-5 uger. Heldigvis gjorde han mig opmærksom på ,at vi skal huske at
få en separat målere på ved toiletbygningen. Trefor bliver kontaktet
hurtigst mulig.

Sommeren 2018 var den varmeste sommer i mands minde. Det er mange
år siden, solen har skinnet så meget og så længe. Det gav bestyrelsen en
del ubehagelige opgaver. På et tidspunkt har en
generalforsamling/bestyrelse vedtaget at der må vandes på forskellige
datoer. Lige husnr. lige datoer, ulige husnr. ulige datoer. Ved
overtrædelse at dette kan/skal der gives en bøde. Vi
Blev enig om i bestyrelsen, at vi ville give en bøde til alle, der vandede
forkert. Det er ikke rart at give bøder til mennesker man omgås med til
dagligt. Vi sættes i en træls situation. Vi kunne vælge at se gennem fingre
med det, men så ville vi have en masse mennesker på nakken. Når det nu
står nedskrevet, så skal det håndhæves. Sener kommer der et forslag om
afskaffelse af vanding på lige/ulige datoer.

Sidst på sommeren begyndte et par af vores medlemmer at inddække
pergolaen med sidder. Et utroligt stort stykke arbejde, som vi i
bestyrelsen er rigtig glade for at I har gjort. Tusind tak til jer.

Der har været et par fælles arrangementer i Haveforeningen. Sønderjysk
Kagebord, og en fællesspisning. Begge arrangementer blev afholdt i
pergolaen.
Den anden arbejdsdag i september var der 20 deltagere, 17 haver
repræsenteret, flere gengangere. Stor tak til jer. Dejligt at se vores
medlemmer, yder en stor indsats, og bliver ved med at arbejde til vi alle
er færdig. Klokken var 17.30, inden vi sagde tusind tak for i dag.
Vi startede jo allerede op til sidste generalforsamling mht.
vedtægtsændringerne. Men da det ville blive en for stor mundfuld, blev vi
enig om, at bruge det kommende år på at rette disse til. Der er flere af de
gældende vedtægter, der modsiger hinanden, nogle er forældet, samt
flere af vedtægterne, der er gentaget. Det har været et stort arbejde at få
vedtægterne nedskrevet, omformuleret, i det hele taget få dem færdig
behandlet så de var klar til at blive sendt til godkendelse ved kommunen.
Nu håber vi vores store arbejde kommer til at blive godt modtaget ved et
senere punkt på generalforsamlingen.
Vi har i år været nødsaget til at opsige et medlem pga. misligholdelse af
lejekontrakten. Altid trist, når et medlem ikke kan overskue at holde sin
have. Et par haver har været tæt på at blive opsagt, men disse
medlemmer, kom rigtig godt igen. Lad os blive ved med at havde den
gode standart i Haveforeningen. Det er en fornøjelse at gå tur i vores
forening, og se alle de flotte haver vi har.
Vi havde i bestyrelsen vedtaget, at vi ville kommunikere med lejerne i
stedet for at sende div. skidt breve mm. afsted. Men dette fandt vi hurtigt
ud af, ikke var den rigtige måde at gøre det på. Det var ligesom at de

berørte lejere glemte hvad der var blevet talt om. Så fremad rettet, vil
mail eller brev være den måde bestyrelsen når de enkelte lejere.
Med den store opbakning bestyrelsen har fået i det forgangene år, kunne
vi godt forstille os fremadrettet, at lave nogle underudvalg i
Haveforeningen. Disse udvalg kunne eksempelvis være: vejplanlægning,
kreativitet, udsmykning, aktivitetsudvalg kun fantasien sætter grænser.
Disse udvalg kan bestå af et bestyrelsesmedlem, samt medlemmer af
haveforeningen. Vi tror på, ved at inddrage flere interesserede, kommer
vi længere ud med ideerne. Ikke at bestyrelsen fralægger sig sit ansvar,
men vi tror at medindflydelse giver medansvar. Jo flere personer vi er til
at løfte de forskellige opgaver, jo større fællesskab vil der automatisk
komme i foreningen. Alle kan bidrage på tværs af generationer, alder og
kulturer.
Bestyrelsen vil evt. indkalde til et Havemøde i pergolaen, midt på
sæsonen, hvor vi kan drøfte hvordan vi evt. kan gribe sagen an.
Vi prøvede noget nyt, da indkaldelse til generalforsamling, haveleje mv.
skulle udleveres. Vi holdte Åben Have, hvor medlemmerne kunne hente
deres konvolut med indhold i Haveforeningen. Samtidig serverede vi en
kop kaffe og et stykke kage. Nogle tog mange stykker kager, vi nævner
ingen navne. Sikke en succes det blev. 70 % af medlemmerne dukkede op,
ikke kun for at hente konvolutten, men også for at få en snak på tværs af
alle medlemmerne. Vi er ganske sikke på, at den måde hvor vi udleverede
indkaldelse mv. er kommet for at blive.
Alle medlemmer skal huske at vi har meddelelses pligt, når der
observeres rotter i vores Haveforening. Det er ikke nok at sætte en fælde
op. Man skal tage kontakt til Kolding Kommune. Se på borger.dk, hvordan
det meldes. Ja flere der gør noget, ved rotterne, jo større sandsynlighed
er der for, at vi fremadrettet kan holde rotte bestanden nede.

Meddeles pligt betyder også, at man skal huske at tage kontakt til
bestyrelsen ved flytning, nyt telefon nummer eller nu mailadresse. Vi skal
altid have muligheden for at komme i kontakt med vores medlemmer.
Vi har været utrolig heldige i 2018. Først på året fik vi 3500 kr. af
bylivspuljen til bord/bænkesæt i pergolaen, dernæst fik vi 5000 kr. af
Jubilæumsfonden til vores toiletprojekt. Sidst men ikke mindst fil vi lige
før nytår 35500 kr. igen af Jubilæumsfonden. Vi startede året 2019 hvor vi
fik 5509 kr. af Nordea Fonden til hynder mv. i pergolaen. Et stort tak til de
mennesker, der bruger utrolig meget tid på at udfylde alle disse
ansøgninger. Det er med til at vi i Haveforeningen, kan anskaffe os de
ting, andre kun drømmer om.
En stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde. Tak til
Rikke og Hans Peder for de kampe vi har kæmpet, det forgangne år.
Når vi mennesker føler os respekteret af andre, så trives vi og er glade. Vi
er alle forskellige og har vores små vaner – nogle kan vi grine af, andre
rører os mere. Noget tænker vi mere over, mens andet er noget, vi bare
gør. Men fælles for det hele er, at der ikke er noget, der er rigtigt eller
forkert.
Det er alt sammen det, der gør os til de mennesker vi er.
Vi er alle helt os selv, unikke og ligeværdige. Det værner vi om i
Djævlekløften. Vi glædes over fællesskabet, hvor der er tolerance og
respekt for vores forskelligheder. Vi har nemlig plads til alle.
Vi kan styrke respekten for forskellighed, ved at ha positive forventninger
til folk. Spørg, når du undrer dig over andres adfærd, hils på fremmede du
møder på din vej og vis initiativ og tag ansvar for fællesskabet. Vi skal tale
med hinanden ikke om hinanden. Undres man over noget, så gå til rette
vedkommende eller gå til hovedet - i stedet for at gå til andre, på den
måde styrkes den gode tone i Djævlekløften.

Forskellighed er godt – respekt er bedre.
Tak til alle medlemmer af Haveforeningen Djævlekløften for en fantastisk
sæson 2018-2019 og velkommen til ,2019-2020.

Generalforsamling for Haveforeningen Djævlekløften lørdag 22. marts 2019 kl. 11.00 på Midtgaarden, Nicolai Plads 10, Kolding

Der var 38 stemmeberettigede til stede og i alt xx.


Dagsorden
1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen, og bestyrelsen foreslog Svend Aage Schlermer som dirigent. Dette
blev vedtaget. Svend Aage konstaterede, at bestyrelsen har overholdt kriterierne omkring lovlig
indkaldelse til generalforsamlingen og at denne kunne gennemføres iht. reglerne. Dagsorden blev
gennemgået.


2. Valg af referent
Bestyrelsen foreslog Bettina Jørgensen (have 20). Dette blev vedtaget.


3. Valg af 2 stemmetællere
Bestyrelsen foreslog Brian Skøtt (have 56) og Rie Jessen (have 16). Dette blev vedtaget.


4. Formandens beretning
Formandens beretning blev gennemgået til orientering.
Beretningen blev godkendt enstemmigt.


5. Regnskab for 2018
Kassereren gennemgik regnskabet, som alle har modtaget i februar 2019.
Regnskabet blev godkendt enstemmigt.


6. Budgetforslag for 2020
Kassereren gennemgik forslag, som dog ikke er til afstemning, da det er bestyrelsens forventninger
til fremtiden.
Villy (have nr. 15): I gør et stort arbejde, men hvorfor skal vi kigge på 2020 allerede nu? Vi skal ikke
stemme om det nu, lad os fokusere på 2019.
Kassereren svarer, at vi gerne vil lave et budget for at få en ide om økonomien og for at
underbygge, at vi evt. skal have en lille kontingentstigning, som er til afstemning senere på denne
generalforsamling. Intet skal besluttes i dag – dette punkt er kun til information.


7. Indkomne forslag
1. Forslag fra bestyrelsen (vedtægtsændringer) – se indkaldelsen
§3 blev gennemgået af dirigenten.
§4 blev gennemgået af dirigenten.
§6 blev gennemgået af dirigenten.
§7 blev gennemgået af dirigenten.
§13 blev gennemgået af dirigenten – udgår efter bestyrelsen beslutningen.
§14 blev gennemgået af dirigenten.
Anders (have 68): §13 Som jeg læser dette, er det sådan, at man efter 2 påtaler kan blive
opsagt. Engang havde vi en bestyrelse, som kom med rigtig mange påtaler ifm.
havevandringer, mon ikke vi skal omformulere dette?
Søren (have 54): §13 er skidt formuleret, og kan fejlfortolkes.
Formanden mener, at det er en skrivefejl. Man får en påtale og får mulighed for at bringe
sagen i orden. Hvis det ikke er bragt i orden, så får man 2. påtale, og først til sidst en
opsigelse. Den sidste linje (’to påtaler på en sæson er lig med en opsigelse’) er nu slettet
og denne indgår ikke i forslaget, jf. bestyrelsens beslutning d.d.
Esad (have 60): Misligholdelse er et meget stort begreb og det bør defineres yderligere.
Esad foreslår, at man sættet en professionel havemand på, hvis der er en have, som ikke
bliver passet, og så skal haveejeren betale for arbejdet, og hvis det ikke betales, så kan
haveejeren opsiges.
Christian (have 34) §7: Jeg foreslår, at vi sletter ”Der kan stemmes ved fuldmagt”. Det er
en rigtig dårlig ting for en så lille haveforening at arbejde med Fuldmagt.
Formanden svarer Esad, at misligholdelse er et vidt begreb, og i sidste sæson er der ikke
lavet mange påtaler for haveejere pga. ukrudt mv., men vi vil gerne have denne mulighed
ift. fogeden.
Kassereren kommenterer på Christians forslag til §7 Fuldmagt, at det jo ikke er en
blankocheck, der gives til bestyrelsen, og at vi bør give haveejere, som i øvrigt er aktive, og
interesserede medlemmer muligheden for at stemme, hvis de ikke kan deltage i
generalforsamlingen.
Jette (have 71) har en opbakning til Anders’ kommentarer om en definition af
misligholdelse af haven (ukrudt mv.) er nødvendig og vedtægtsændringerne skal jo også
gælde de kommende bestyrelser og haveejere.
Formanden forklarer, at når man som ny ejer underskriver en kontrakt får man en lille
gennemgang af begrebet ”misligholdelse”, også på skrift. Bestyrelsen skal nu hjem og
definere begrebet nærmere, og derfor vi trækker §13 ud af dette års forslag og kommer
tilbage med en definition til næste år. Dette tages ad notam af generalforsamlingen.
Formanden forklarer, at der ved Fuldmagt forstås, at man fx stemmer for/imod de enkelte
forslag på givne generalforsamlinger. Ordet ”Fuldmagt” erstattes med ”brevstemme til
bestyrelsen” i §7.
Dirigenten spørger, om ovennævnte vedtægtsændringer (bortset fra §13) kan godkendes.
Der er 2 stemmer imod. Vedtægtsændringerne er hermed godkendt.

2. Forslag fra Brian Skøtt (have 56) – se indkaldelsen
Brian kommenterer, at grunden til forslaget er opstået i forbindelse med en hændelse fra
for nogle år siden, da vi ryddede en have, vi blev ikke færdige og efterlod en have (49) i
meget dårlig stand, og der skulle de efterfølgende dage bruges tid på at afslutte
oprydningen. Det var et stort arbejde!
Der er opbakning fra bestyrelsen.
Johannes (have 11) ønsker ikke at komme op til talerstolen med sine kommentarer og bliver
derfor ikke hørt.
Dirigenten konstaterer, at forslaget er vedtaget med to stemmer imod.


3. Forslag fra Hanne Lind (have 21) – se indkaldelsen
Rie (have 16): Måske er et gebyr på DKK 300 for ikke-deltagelse i arbejdsdage for meget?
Kan man ikke få en aftale om at lave noget andet, hvis man ikke kan deltage på
arbejdsdagen?
Kassereren fortæller, at i 2018 forslog hun, at beløbet skulle sættes ned til DKK 100, men
det blev ikke godkendt på sidste generalforsamling.
Dirigenten meddeler, at bestyrelsen i dag har besluttet, at punkt 9 på Hannes Lind’s forslag
nu trækkes ud af forslaget. Dette tages ad notam af generalforsamlingen.
Christian (have 34) synes, at en kontingentforhøjelse bør være et særskilt punkt og forslag.
Bestyrelsen kommenterer, at senere på dagsorden vil dette blive diskuteret og stemt om.
Dette er kun en bekendtgørelse.
Dirigenten konstaterer, at bekendtgørelsen er godkendt (med de på denne
generalforsamlings’ godkendte tilrettelser).

4. Forslag fra Johannes Pedersen (have 11) – se indkaldelsen
Johannes har forladt generalforsamlingen, men hans forslag er uddelt til alle og dirigenten
gennemgår de to punkter.
Formanden kommenterer til forslag 1 omkring havevanding, at Johannes jo i princippet kan
vande hver dag, da der en dag kan vandes med kande og en dag med slange.

Formanden kommenterer til forslag 2 omkring arbejdsdagen, at det bliver en dyr løsning
hvis vi skal have ”professionelle” til at udføre arbejdet på fælles arealer mv. Bestyrelsens
holdning er, at vi skal fortsætte med den nuværende løsning.
Esad (have 60): Hvorfor kan vi ikke vande hver dag, vi kan evt. betale DKK 10 mere? Hvor
meget mere vand har vi brugt? Og mht. til arbejdsdag henviser Johannes til det juridiske og
Esad synes vi skal lave en anden løsning end nu.
Dirigenten oplyser, at det vi beslutter her på generalforsamlingen er juridisk bindende!
Anders (have 68): Johannes har stillet to forslag, så vi skal stemme to gange. Det rigtige er,
at vi skal opkræve pengene på forkant, og så skal de, der møder op, have penge retur. Dem,
der ikke har bidraget skal så afkræves det beløb (en professionel ville tage) efterfølgende.
Havevanding hos os i vores ende forløber normalt godt, men i 2018 på grund af sommeren
kunne jeg ikke nå at vande i tidsrummet og derfor spildte vi meget vand. Hvis vi derimod
kan vande på de dage, hvor det er mest hensigtsmæssigt (referent: altså alle dage) hjælper
vi også her.

Villy (have 15): I 2006 overtog jeg haven og vi har i mange år i foreningen lavet en
opsparing til vandrør, men aldrig fået lavet noget. I vores have har vi fået en separat
vandmåler, som aldrig er blevet aflæst. Der er ingen grund til panik. Heller ikke pga.
misligholdelse af have med ukrudt.

Lars (have 20): Hvad står der i lejekontrakten fra kommunen? Vi er forpligtiget til at bruge
så lidt vand som overhovedet som muligt. Vi skal selv spare op til nye rør (nu: eternitrør) og
der skal vandmåler på. Vi kan også samle vand på grunden fra bygninger. Jo flere der
tapper vand, jo mindre tryk, så det kan også være lidt træls for alle – måske er
dimensionerne for små på de nuværende rør. Vi har også forbrugt mere vand i 2018 end
tidligere, men vi har ikke betalt afledningsafgift, så det skal vi være glade for. Ift. fælles
arbejdsdag og bøder, er jeg egentlig enig i, at vi ikke skal betale bøder, men jeg har mere
imod papirgangen og at man bliver ”hængt ud”. Det er et stort administrativt arbejde at
flytte rundt på pengene (bøder eller ej) for bestyrelsen, hvis det er det vi beslutter. Mht.
hvad der er ”Rimeligt arbejde” er jo en naturlig sag – arbejdet skal tilpasses det man kan,
og det synes jeg vi allerede gør på arbejdsdagene.
Søren (have 54): Tolkningsspørgsmål – er det eneste vi skal forholde os til nu ift. bøder er
vel om vi skal bibeholde bøde eller ej – korrekt?
Dirigenten kommenterer, at en generalforsamling er en demokratisk beslutningstager.
Dirigenten spørger om haver kan vandes hver dag? Forslaget er ikke vedtaget.
Dirigenten spørger om bøder skal afskaffes? Forslaget er ikke vedtaget.


5. Forslag fra Hanne Lind (have 21) – se indkaldelsen og de uddelte kopier på bordene
Kassereren meddeler, at disse to forslag er indsendt på lovlig vis til bestyrelsen, men de er
ikke kopieret og udleveret i kuverten. I dag er vi nødt til at have en ekstraordinær
generalforsamling, og dette forslås ændret fremover med dette forslag.
Dirigenten læser de to forslag op:
1) Det nye §18 – det gamle §6 afsnit 7 (forslag om antallet af stemmeberettigede –
ekstraordinære generalforsamlinger bliver unødvendige fremover)
2) Godtgørelse for bestyrelsens arbejde
Rie (have 11): Er det undersøgt, at vi kan undgå disse ekstraordinære generalforsamlinger?
Kassereren fortæller, at hvis vi godkender disse forslag i dag, så er det op til kommunen
endeligt at godkende.
Bente (have 69): Hver have har kun én stemme, min mand og jeg har begge stemt – det er
da forkert?
Dirigenten forklarer, at der jo kun er én stemme per have!
Forslag 1: 13 stemmer for og 11 imod. Forslaget er vedtaget.
Forslag 2: Kassereren kommenterer, at sidste år kom der nogle ind i bestyrelsen, som fik
godtgørelse for deres meget korte periode i bestyrelsen, hvilket syntes useriøst. Der har
været forskellige udbetalinger til forskellige bestyrelsesmedlemmer, når jeg kigger tilbage i
tiden (helt til 1996).
Brian (have 56): Jeg forstår ikke forslaget. Hvis de andre i tidligere bestyrelse har fået
godtgørelse (haveleje betalt), så skal den nuværende vel også have?
Esad (have 60): Det må stå i et tidligere generalforsamlingsreferat.
Christian (have 34): i 2006 blev jeg kasserer, og indtil 2016 har bestyrelsesmedlemmerne
fået en økonomisk kompensation, det har vi protokolført. Jeg vil se om jeg kan finde
dokumentation herpå til den nuværende bestyrelse.
Brian (have 56): Vi skal vel godkende alle fire delforslag i dette forslag? Der er også forskel
på hvilken rolle man har i bestyrelsen?
Dirigenten sammenfatter afstemningen:
- Skal bestyrelsen have godtgørelse for deres arbejde? Forslaget er vedtaget enstemmigt.
- Hvem skal have godtgørelse – alle fem? Forslaget er vedtaget enstemmigt.
- Hvad skal godtgørelsen være? Alle skal have det samme. Forslaget er vedtaget
enstemmigt.

- Med bagudbetaling efter 1 år? Forslaget er enstemmigt vedtaget.
Dirigenten informerer, at hvis man yder frivilligt arbejde og har udgifter, så plejer
bestyrelsen at dække disse.


8. Fastsættelse af kontingent
Kassereren gennemgik forslaget på et kontingent i 2020 fremover vil være DKK 600 (mod
nuværende DKK 350).
Forslaget er enstemmigt vedtaget.


9. Valg af kasserer
Hanne Lind modtager genvalg.
Hanne Lind blev enstemmigt genvalgt.


10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Rikke Pedersen modtager ikke genvalg.
Hans Peder Thaysen modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Lars (have 20) og Brian Skøtt indstiller Anders (have 68).
Lars (have 20) kommenterer på frivillighed og det at opføre hus på grund, som kræver lidt
opmærksomhed. Vi skal vælge hinanden til og ikke fra i vores haveforening og have respekt for
hinanden i Haveforeningen og det skal være sjovt.
Lars (have 20) og Anders (have 68) blev enstemmigt valgt.


11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Følgende stiller op:
Anne (have 43)
Annette (have 27)
Eddie (have 55)
Der blev gennemført valg, og Annette med 27 stemmer og Eddie med 22 stemmer blev valgt.


12. Valg af revisor
Allan (have 10) ønsker ikke genvalg.
Ole (have 25) ønsker genvalg.
Bent (have 58).
Ole og Bent blev valgt.


13. Valg af revisorsuppleant
Brian (have 56) blev genvalgt.


14. Valg af vurderingsudvalg
Alle blev genvalgt.


15. Evt.
Jette (have 71): Kan generalforsamlingen ikke ligge på en hverdagsaften i stedet? Vi er mange, der
tripper for at komme i haven
Bestyrelsen tager ad notam.
Kassereren byder på en øl/sodavand i forbindelse med hendes 70-års fødselsdag.
Henrik (have 68): Afbrænding i brændeovn skal være ordentligt træ, ikke affaldstræ, vi skal være
miljøbevidste.
Lars (have 20) kommenterer på bestyrelsens vegne, at luftforurening ikke må ske, der henstilles til
en energivenlig og miljøvenlig afbrænding, og i øvrigt til foreningens regler og forordninger.
Dirigenten takker for god ro og orden.

Ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldt til denne generalforsamling, da bestyrelsen på forhånd havde en ide om, at vi til den
ordinære generalforsamling ikke ville være stemmeberettigede.
Dirigenten konstaterer, at denne er indkaldt på lovlig vis.
Forslaget består i ændringen af de fremsatte vedtægter (inkl. §7, som nu bliver ændret til
”brevstemme til bestyrelsen i en forseglet konvolut, som først må åbnes på
generalforsamlingen”) men § 13 (en definition på misligholdelse) udgår i forhold til det vi
stemmer om i dag.
Forslaget er enstemmigt vedtaget d.d. med de 39 tilstedeværende medlemmer.

Formanden takker for god ro og orden! Tak til de afgående medlemmer, og tak til Irene for hjælp
med dagens arrangement.

Til toppen

 


Referat af ekstraordinær generalforsamling i Haveforeningen Djævlekløften d. 11-08-2018

Der var 34 stemmeberettigede til stede og i alt 40 personer


Dagsorden
1. Valg af dirigent
Søs bød velkommen og bestyrelsen foreslog Svend Åge som dirigent. Dette blev vedtaget.


2. Formanden informerede omkring projekt kloakering/toiletbygning og kassereren informerede omkring egenbetaling.
Der bliver en egenbetaling på 1800 kr. pr. have. Den indbetales senest d. 1. oktober 2018.

Alternativt kan man dele beløbet op i 3 indbetalinger a 600 kr. d. 1.9.2018 – 1.10.2018 – 1.11.2018.
Denne betalingsform aftales med kasserer Hanne Lind - have nr. 21 – lindhanne49@gmail.com


Bliver egenbetalingen væsentlig mindre, vil medlemmerne få resten retur.


3. Endelig godkendelse af projekt kloakering/toiletbygning
Afstemning blev enstemmigt vedtaget

Referent Hans Peder.

Tilbage til toppen

 


 

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Haveforeningen Djævlekløften d. 07-04-2018.

Der var 18 stemmeberettigede til stede.

Dagsorden.
1: Valg af dirigent
Johannes bød velkommen og præsenterede Svend Aage Schiermer som ordstyrer.
Sv.Aa. overtog mødet og konstaterede, at den var rettidigt indkaldt og derfor kunne gennemføres.
Mette - have 10 valgtes til referent.
Sv.Aa. fremlagde dagsordenen med lidt overvejelser om, hvorvidt det var hensigtsmæssigt at
behandle så mange indkomne forslag og gjorde forsamlingen opmærksom på, at i henhold til vore
vedtægter kunne beslutninger vedr. ændringer i vedtægterne kun ske med tilstedeværelse af min.
50% af medlemmerne.
Der efterlystes tiltag, der kunne få flere til at deltage fremover, så det var muligt at træffe
beslutninger. Bl.a. at indkomne forslag blev sendt ud med indkaldelsen, så folk kunne se, hvad der
skulle drøftes.

2: Beretning
Der var ingen beretning

3: Regnskab
Hanne havde som revisor overtaget færdiggørelsen af regnskabet.
Der var spørgsmål og kommentarer om opsparing, og om ordet honorar er det rigtige at bruge.
Efter en god debat blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4: Indkomne forslag
Søs – have 56
Foreslår følgende ændringer til vedtægterne:
§6 – suppleanterne vælges skiftevis
§7 – hver have har 2 stemmer (uanset om man er en eller to)
§10 – Formand og kasserer vælges skiftevis til afgang hhv. i lige og ulige år.
Alle tre forslag skal genoptages ved en generalforsamling med ”vedtægtsændringer” på
dagsordenen.
Andre forslag fra Søs:

Al kommunikation fra bestyrelse til medlemmerne foregår via mail, så vi sparer tid og porto.
Forsamlingen synes det er et godt forslag, men der skal være mulighed for at fravælge det og
stadig få informationer mm., med posten.
Forslaget blev vedtaget, så man aktivt skal til vælge at få brevpost med 17 stemmer.
Vi mangler en vimpel/stander i vores flagstang.

Ole – have 25. Vi valgte for nogle år siden en vimpel, som Rie havde tegnet – kan vi ikke bare få
trykt den op igen? Efter lidt debat om kvalitet og holdbarhed af sådan et flag besluttede
generalforsamlingen at genoplive Ries vimpel.
Krav om brandforsikring skrives ind i vedtægterne, så vi har mulighed for håndhæve reglerne ved
forsømmelse. Kræver vedtægtsændring.

Brian – have 56
Alle indkomne forslag sendes ud sammen med indkaldelsen, så man har mulighed for at forberede
sig, og skal indsendes 3 uger før mødet. Det kunne også gøre, at flere ville kunne se et formål med
at deltage. Kræver vedtægtsændring
Kunne vi indføre, at vi afslutter generalforsamlingen med et stykke mad, så vi kan afrunde mødet i
en positiv stemning? Enstemmigt vedtaget
Kunne vi investere i nogle nye møbler til pergolaen, så det blev mere attraktivt at bruge området?

Allan - have 10 har på eget initiativ søgt Bydelspuljen om midler til 4 bord-bænkesæt og nogle
plantekasser. Fristen udløb d. 03-04, så det kunne ikke vente til en ny bestyrelse blev valgt. Det
blev godt modtaget, og vi afventer svar omkring 1. juli.
Esad: Fremviste en liste med forskellige ting, der tidligere er blevet vedtaget,, med forslag om at
den blev offentliggjort på hjemmesiden og opdateret med de nye beslutninger. Vedtaget.
Hanne - have 21. Bøden for udeblivelse fra begge arbejdsdage er for høj og bør reduceres igen til
f.eks. 150 kr. i stedet for 300.
Efter en livlig debat og spørgsmål og mange forskellige meninger blev forslaget sat under
afstemning. Afstemningsresultatet blev 9 for og 9 imod. Forslaget blev derfor ikke vedtaget og
bøden for udeblivelse fra begge arbejdsdage fastholdes på 300 kr.
”Under ovennævnte punkt om bødestørrelse blev der rejst spørgsmål om depositum størrelse”.
Forklaring: Depositummet er 400 kr. til foreningen og 1100 til den forrige ejer.
Bogføringsmæssigt er depositummet 1500 kr. + 250 kr. i kontingent.
Der blev stillet forslag om en synlig bødeliste på hjemmesiden og i ”kassen”, så alle kunne forholde
sig til, hvad man ikke må, og hvad det koster at overtræde reglerne. Så bliver det ens for alle.
Honorar til bestyrelsen skal være med tilbagevirkende kraft, så man skal have siddet i bestyrelsen
et år, før det kommer til udbetaling. Kræver vedtægtsændring.

Allan – have 10
Regnskab og budget udsendes med indkaldelse til generalforsamling. Kræver vedtægtsændring.
Oplæsning og godkendelse af referat ved afslutningen af generalforsamlingen. Sv.Aa. svarer: Det
kræver en meget dygtig referent, men kan være en god ide for at sikre sig, at vi undgår farvede og
ufuldkomne referater. Kræver vedtægtsændring.
Vi bør håndhæve forbuddet med brug af sprøjtegift i haverne.
Ifølge lejeaftalen med Kolding Kommune er det faktisk forbudt!
Vi appellerer til, at den enkelte selv overholder reglerne!
Haveforeningen kan tydeliggøre forbuddet af sprøjtemidler ved at indskrive forbuddet i
vedtægterne

5: Kontingent
Der er store investeringer foran os, vejen, vandrørene og toiletbygningen, så vi skal overveje en
kontingentstigning.
Efter en god debat om ovennævnte emner og økonomien, især prisen på den nye toiletbygning,
blev der vedtaget en Kontingentforhøjelse på kr. 150 med 17 stemmer.

6: Valg af formand
Søs – have 56 valgt for 2 år uden modkandidat

7: Valg af kasserer
Hanne – have 21 valgt for 1 år uden modkandidat

8: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Jens – have 9 valgt for 2 år. Rikke – have 13 og Hans Peder – have 73 begge valgt for 1 år.

9: Valg af to bestyrelses suppleanter
Mette – have 10 valgt for 2 år og Anne – have 48 valgt for 1 år.

10: Valg af to revisorer
Allan – have 10 og Ole – have 25, begge valgt for 1 år.

11: Valg af 1 revisor suppleant
Brian – have 56, valgt for 1. år

12: Valg af vurderingsudvalg
Jesper – have 26, Henrik – have 67 og Lars – have 20, alle valgt for 1 år.

13:Evt.
Jens – have 9, spurgte hvem der har åbnet for vandet?
Ole - have 25, svarede, at det har Villy og Henrik, og der er aflæst måler.
Lars – have 20, mente, at på arbejdsdagen kan en trailer med skærver og 3-4 mand hurtigt gøre
noget ved vejen.
Rie: Stor tak til Svend Aage for god ordstyring.

Tilbage til toppen


 

Ekstraordinær generalforsamling i Haveforeningen Djævlekløften Lørdag den 7. april 2018 kl. 13.00 i Kirkesalen, Brændkjærkirken.

1. Valg af dirigent.
2. Beretning,
3. Det reviderede regnskab forelægges.
4. Indkommende forslag.
Forslag der var formanden i hænde rettidig inden den ordinære
generalforsamling, vil blive behandlet på mødet. Dvs. der IKKE kan
komme nye forslag til den ekstraordinære generalforsamling.
5. Fastsættelse af kontingent mv. for det kommende år.
6. Valg af formand. Formanden vælges for 2 år.
7. Valg af kasserer. Kassereren vælges for 1 år.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af 2 bestyrelses suppleanter.
10. Valg af 2 revisorer.
11. Valg af 1 revisor suppleant.
12. Valg af vurderingsudvalg.
13. Evt.

Tilbage til toppen


 

Haveforeningen Djævlekløften.

Referat fra ordinær generalforsamling  den 18/3-2018.

Formanden byder velkommen. 

Valg af dirigent.

Dagsorden
1. Bestyrelsen peger på Svend Aage Schiermer som dirigent.
Svend Aage Schiermer bliver valgt. Dirigenten fastslår at generalforsamlingen er lovlig
indkaldt iflg. Vedtægterne. Han gennemgår dagsorden.

2. Søs Skøtt, have nr. 56, beder dirigenten om ordet.
Søs informerer generalforsamlingen, at hun ser sig nødsaget til at trække sig som
næstformand, da tingene i bestyrelsen/haveforeningen IKKE foregår rigtigt. Der er IKKE
blevet informeret ud til bank osv. at der i marts 2017, var kommet en ny bestyrelse. Det er
meget problematisk, at det er den tidligere bestyrelse, der står som myndighed for
Haveforeningen Djævlekløften.

3. Formandens beretning.
Formandens har ingen beretning men henviser til hjemmesiden og at man læser
referaterne fra de foregående bestyrelsesmøder.
Generalforsamlingen beder formanden/bestyrelsen at gå af.


4. Der bliver spurgt til regnskabet inden generalforsamlingen lukkes. Der foreligger INTET
revideret regnskab for Haveforeningen Djævlekløften 2017.
Revisor må være behjælpelig med udførelse af regnskabet for 2017 til den ekstra ordinære
generalforsamling.
Den afgåede bestyrelse får til opgave at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling
lørdag den 7/4-2018 kl. 13.00 i Kirkesalen, Brændkjærkirken.
Invitationen bliver sendt ud i uge 12.

På den afgående bestyrelses vegne
Referent Søs Skøtt, have nr. 56

Tilbage til toppen


 

Generalforsamling i Haveforeningen Djævlekløften søndag den 18/3-2018 kl. 13.00 i Kirkesalen, Brændkjærkirken.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af regnskab 2017.
4. Indkommende forslag.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde skriftligt, senest 1 uge før generalforsamlingen.
Forslag, der indkommer senere, og forslag, der måtte indkomme på
selve generalforsamlingen, kan IKKE sættes under afstemning.
5. Fastsættelse af kontingent 2019.
6. Valg af kasserer, Esad Dzajic er på valg, ønsker ikke genvalg.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer,
Rikke Pedersen, er på valg, og ønsker genvalg.
Jens Nielsen, er på valg, og ønsker genvalg.
8. Valg af 1 suppleant.
9. Valg af 2 revisorer.
10. Valg af revisorer suppleant.
11. Valg af vurdering udvalg.
12. Evt.

Pbv
Søs Skøtt

Tilbage til toppen


 

Haveforeningen Djævlekløften.

Referat af ekstra ordinær generalforsamling den 23/9-2017.

 

1. Formanden byder velkommen.


2. Dirigenten, Svend Aage Schiermer overtager ordet, og gør opmærksom på fejl ved
    indkaldelsen.

    Der skal vælges;
    1. 1 bestyrelsesmedlem,
    2. 2 suppleanter til bestyrelsen samt
    3. 1 revisorsuppleant.
    Punktet: Formandens beretning samt indkommende forslag udgår.
    Den nye dagsorden bliver vedtaget.
    Stemmetællere blev Rie Jessen og Brian Skøtt.
    Referent Søs Skøtt.


3. Valg af bestyrelsesmedlem.
    Forslag; Henrik Viuff og Rikke Pedersen.
    Henrik Viuff får 4 stemmer, og Rikke Pedersen 11 stemmer.
    Dermed er Rikke Pedersen valgt til bestyrelsen frem til næste generalforsamling i foråret
    2018.


4. Valg af bestyrelses suppleant.
    Forslag Henrik Viuff og Peter Rosendahl.
    Begge bliver valgt, Henrik Viuff frem til foråret 2018, og Peter Rosendahl frem til foråret
    2019,


5. Valg af 1. revisorsuppleant.
    Ole Hansen er valgt frem til foråret 2018.

    Referent Søs Skøtt, Have nr. 56

Tilbage til toppen


 

Haveforeningen Djævlekløften

Referat afraordinær generalforsamlingen d. 18. - 3. - 2017

 

Antal deltager 25 stemmeberettigede 19 personer.

Henrik have 67 byder velkommen, siger han fratræder som formand, og overlader ordet til Næstformanden Johannes have 11.

Johannes, foreslår valg af dirigent. Valgt Preben Samsøe have 32.

Stemmetæller Brian have 56 og Preben have 24.

Johannes fortæller at vi alle sammen har fået, nye lejekontrakter i år. Vi har udlejet 7 haver. Vi har haft 2 opsigelser, hvor den ene endte i retten, som vi tabte i første omgang, derefter en ny opsigelse, opsagte valgte at modtage opsigelsen på haven. Der blev spurgt ind til opsigelsesgrundlaget, dette blev forklaret. Vi har samarbejdet med kloakgruppen. Bestyrelsen har deltager i det årlige møde på Kommunen sammen med de andre haveforeninger i Kolding. Lone have 31 og Jytte have 13 arbejder med at søge fonde.

Havestandarten er blevet lidt bedre, men forventer den bliver endnu højere.

Problemer i indkaldelsen til generalforsamlingen, diskuteres, vælger at fortsætte. Sætter de manglende emner på som punkt 14 og 15.

Regnskab, Esad fremlagde regnskab på overhead, vedtaget, 5 imod.

Forslag.

Holger have 23 at vi offentliggør vand specificeret månedsforbrug.

Esad have 60 fælles arbejdsdag skal være for et fællesskab, derfor foreslår en bøde på 300 kr. for ikke at deltage i stedet for 30 kr. Man kan deltage på et plan evt. med kaffe, eller gode råd, som helbredet tillader. Der vil blive lavet 2 dage at vælge imellem, man kan også vælge en hverdag, såfremt det er bedre. Vedtaget 3 imod. Starter i 2018.

Hanne have 21 foreslog, at vi bruger de resurser der er ude i foreningen uden vederlag. Lave en velkomstpakke til nye. Hjemmeside bedre opdateret.

Få enklere regelsæt eller mere samlet.

Annie have 20 en lukket Facebook gruppe for Djævlekløften.

Kloakgruppen Mette, Hanne. Brian og Ole(fraværende) forelagde deres oplæg til toilet.

Kloakering er meget besværlig, kan faktisk ikke lade sig gøre. Derfor foreslår de et toilet og udslagsted med tank, på ca. 5000 l. Skønnet pris

60.000 kr.  Model to Fælleshus, med indretning af toilet, og køkken, depot rum. Det er dyrt , da vi skal have oprettet et matrikel nr.

Lone og Jytte søger fonde. Vi har søgt lokaldelspuljen om et beløb til området. Når vi har mere nyt, vender vi tilbage, med orientering.

På valg:

Formand Johannes have 11 er valgt

Et bestyrelsesmedlem Lone have 31

Suppleant Søs Skøtt have 56

Revisor Holger have 23, Hanne have 21.

Revisorsuppleant Anne Tackmann

Vurderings udvalg: Henrik, Mette, Jesper.

Kontingent stiger med 100,00 kr. Til 200,00 kr. pr. år.  Grundet stigende omkostninger.

Vand stiger med 100,00 kr. til 275,00 kr. pr. år.

Det var megen diskussion, urolig og negativ, generalforsamling.

 Venlig hilsen bestyrelsen.

Tilbage til toppen


Copyright: www.djævlekløften.dk. Alle rettigheder forbeholdes.